Regulamin vodseriale.com

  1. Definicje: a. Strona – oznacza stronę internetową vodseriale.com b. Administrator – oznacza osobę lub zespół osób odpowiedzialnych za administrowanie stroną c. Użytkownik – oznacza osobę, która korzysta z usług świadczonych przez stronę d. TMDB – oznacza bazę danych The Movie Database (TMDB.org)

  2. Prawa autorskie: a. Wszystkie prawa autorskie do treści prezentowanych na stronie należą do TMDB. b. Administratorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści pochodzące z TMDB. c. Wszelkie łamanie praw autorskich zostanie zgłoszone odpowiednim organom.

  3. Wykorzystanie treści: a. Treści prezentowane na stronie są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników. b. Kopiowanie, przetwarzanie lub wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie w celach komercyjnych jest zabronione. c. Administratorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego wykorzystania treści przez użytkowników.

  4. Pliki cookies: a. Strona korzysta z plików cookies w celu poprawienia jakości usług. b. Użytkownicy mogą zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, jednakże może to wpłynąć na jakość usług świadczonych przez stronę.

  5. Dane osobowe: a. Administratorzy strony chronią dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. b. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom bez wyraźnej zgody użytkownika.

  6. Zmiany regulaminu: a. Administratorzy strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. b. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie.

  7. Postanowienia końcowe: a. Regulamin stanowi integralną część umowy między użytkownikiem a administratorem strony. b. Wszelkie spory wynikłe z wykorzystania usług świadczonych przez stronę będą rozpatrywane przez właściwe organy.